miercuri, 26 septembrie 2012

Viata Sfintei Mucenite Paraschevi

Sfînta Mucenică Paraschevi cea veche din Tembi (Grecia) - Tămăduitoarea bolilor de ochi


Viaţa

Sfînta Paraschevi s-a născut la Roma, în anul 117 d.Hr. Părinţii ei erau greci. Tatăl ei, Agaton şi mama, Politia, erau creştini şi foarte bogaţi. Cînd s-a născut sfînta, aceştia au botezat-o şi i-au dat numele Paraschevi. Au crescut-o potrivit principiilor creştine şi au educat-o la diferite şcoli, deoarece aveau mari posibilităţi materiale.

Foarte multe familii au dorit să-şi căsătorească fii cu ea, deoarece era foarte frumoasă, virtuoasă şi bogată, dar sfînta nu a acceptat nicio propunere şi s-a hotărît să-şi consacre viaţa lui Iisus Hristos.

Părinţii ei au murit cînd avea 20 de ani. Atunci sfînta şi-a împărţit averea astfel: o parte a dat săracilor, o parte a dat Bisericii şi o partea dat unei frăţii creştine, care adăpostea mai multe tinere creştine, ce îşi consacrau, întru feciorie, viaţa lui Iisus Hristos. Sfînta a rămas la frăţie cîţiva ani, ajutînd la răspîndirea credinţei creştine, la fel cum făceau şi celelalte fecioare.


La un moment dat, a părăsit frăţia şi a început să propovăduiască creştinismul în mai multe cetăţi şi ţinuturi din Italia. În această perioadă a vieţii ei, a convins pe mulţi să se boteze creştini. Pentru acest fapt a fost învinuită de închinătorii la idoli, care au pîrît-o pentru această lucrare la închinătorul la idoli Antonino, conducătorul Romei din acea vreme.


Din porunca lui Antonino au adus-o pe sfînta Paraschevi în faţa lui. Acesta a dorit să o facă să lepede credinţa în Hristos şi a dat-o la mai multe chinuri din care, cu harul lui Iisus Hristos, sfînta a ieşit teafără. Au urmat şi alte chinuri, prin care sfînta a trecut dînd slavă lui Hristos. Ultimul chin la care a fost supusă sfînta a fost un cazan plin cu smoală şi ulei. Sfînta a fost aruncată în acest cazan, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu a păţit nimic. Văzînd aceasta Anotonino, s-a aruncat şi el în cazan, ca să se convingă că acesta arde. Dar smoala l-a orbit şi acesta a crezut în credinţa creştinilor cea adevărată şi a rugat-o pe sfîntă să îl boteze creştin. Aceea nu numai că l-a botezat, dar, cu harul lui Dumnezeu, i-a tămăduit şi ochii.
Dumnezeu a dăruit sfintei Paraschevi harul de a vindeca bolile de ochi şi, de aceea, cele mai multe minuni ale sfintei au legătură cu vederea (ochii) creştinilor care cer ajutorul ei, atît în acea vreme, cât şi în zilele noastre.

După ce l-a botezat pe Antonino, sfînta a plecat să mărturisească Cuvîntul lui Dumnezeu şi în alte ţări şi locuri, în afara Italiei.


Martiriul
Răspîndind creştinismul şi botezînd noi creştini, sfînta a ajuns şi în Grecia. Cînd a ajuns la Tembi, acolo unde astăzi se află altarul închinat în cinstea ei, a fost prinsă de închinătorii la idoli şi a fost dusă la la guvernatorul acelui ţinut, care se numea Tarasios. Acesta a încercat să o facă să renunţe la credinţa creştină şi la lucrarea ei, dar nu a reuşit. Atunci a dat-o la mai multe chinuri. Sfînta le-a răbdat cu mult curaj şi cu putere şi, în fiecare dimineaţă, chinuitorii o găseau vindecată de cele mai grave răni. La sfîrşit, Tarasios a poruncit să i se taie capul şi aşa sfînta Paraschevi şi-a încredinţat sufletul lui Iisus Hristos, pe care L-a propovăduit şi Căruia şi-a închinat toată viaţa. Trupul ei a fost înmormîntat pe ascuns de cîţiva creştini. La mormîntul ei s-au făcut multe minuni de vindecare a ochilor, minuni care continuă şi în zilele noastre.

Sfînta Paraschevi este prăznuită în data de 26 iulie.